Dùng Omega-3 như thế nào là đúng?

Anh Tiến – Hải Dương: Chào bác sĩ, tôi có mua thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe về để bổ sung...